Berig 40 år

BERIG fyller 40 år i år och det vill vi fira lördagen den 24 november med en stor fest. Inför planeringen måste vi veta hur många som preliminärt kommer.

BERIG bjuder medlemmarna i Berig på mat och dryck (ej alkoholhaltiga drycker) samt underhållning. Tag gärna med dig en parter/vän som kan komma med till en kostnad av 250: –

Anmäl dig och din vän/partner senast den 7 september till berig@tele2.se eller till Camilla på kansliet, tel: 031 12 20 23.

Välkomna!
Festkommittén

Dina erfarenheter av att lämna klagomål

Dina erfarenheter av att lämna klagomål

2017 registrerade varje stadsdel i Göteborg i snitt 164 synpunkter. Det är mindre än 0,003 synpunkter per invånare!*
Utan göteborgarnas klagomål blir det svårt för organisationer som Funktionsrätt Göteborg och BERIG att bevisa problem och driva på förändring.

Funktionsrätt Göteborgs projekt Tyck till undersöker hur Göteborgs Stad tar hand om synpunkter. Under våren intervjuades politiker och tjänstemän. Nu behövs invånare, brukare och anhörigas egna erfarenheter av hur staden hanterar synpunkter och klagomål.

Klagomål kan gälla allt som staden ansvarar för. ”Att lämna ett klagomål” kan vara alltifrån att i förbifarten berätta vad man tycker för personalen, till att skicka en lång skrivelse till chefen.

Genom att svara på fem frågor kan du dela med dig av dina erfarenheter av att vara missnöjd och lämna klagomål till Göteborgs Stad.
Läs mer på Tyck tills hemsida.

(*Inkluderas fackförvaltningar blir snittet uppskattningsvis 0,05 synpunkter per person.)

Till frågelistan

Sahlgrenska startar den 6 september

Hej.
Vi har tyvärr ingen sjukgymnast till Sahlgrenska förrän den 6 september då Janos och Filip kommer och tar hand om grupperna.
Vet inte hur det blir framöver då Filip inte kan ta hela terminen. Letar efter sjukgymnast och hoppas vi kan hitta någon när skolorna startar. Sprid detta till de du känner som är med i Sahlgrenskas vattengympa.