Hälsoveckan, Claes håller ett inspirationsföredrag

Den 25 januari var det Hälsoveckans utställningsdag på Dalheimers hus. Dagen inleddes med Claes Söderlings föredrag om vikten av egenträning när man har Bechterew/AS. Det var verkligen inspirerande att få höra både om Bechterew/AS i allmänhet och Claes egna erfarenheter i synnerhet. Han avslutade med att berätta att han numera kallar sig inbillningsfrisk, bra mycket bättre än att känna sig verklighetssjuk tycker jag. Tack för det, Claes – du gjorde bra reklam för BERIG!

Läs hela Claes föredrag här:
25 januari, Hälsovecka på Dalheimers hus.

De flesta av föredragen handlade om träning på olika sätt. Se bara: Hälsotek i göteborg, fysisk aktivitet på recept (FaR), det lyckade försöket med utbildning av personer med funktions­hinder till idrotts­funktionärer, paralympics för alla (inte bara för dem som vill satsa på en elitkarriär inom idrotten) och så en genomgång av vad Dalheimers hus har att erbjuda socialt, kulturellt och för diverse träningsaktiviteter.

Medan föredragen pågick satt vi (Liz Rydén, Camilla Litsen Hammargren och jag) och lyssnade, annars stod vi vid BERIGs nya fina affisch som gjorde reklam för vår bassäng­­­träning. Vi hade bordet närmast dörren, så vi var de första besökarna fick syn på när de kom innanför dörren. Jag tyckte också att det var roligt att gå runt och prata med de andra utställarna och samtidigt titta på deras affischer, broschyrer och andra alster. Väldigt många hade godis som lockvaror.. men det passar ju inte på en hälsovecka eller hur!

Vid bordet bredvid vårt stod en kvinna som hade börjat arbeta med keramik efter att ha fått en stroke. Det visade sig att hon arrangerar workshops så att människor kan komma och pröva på att göra keramik under några timmar. Det tycker jag vore en trevlig aktivitet som BERIG kan ha någon gång i framtiden. Se där, man får alltid någon ny idé när man träffar nya människor.

Sammantaget blev den en trevlig och inspirerande dag som gick väldigt fort. Det gör jag gärna om nästa år!

Kristina Janson (ordf)

Rehabilitering med Svenska Re, Enkät

Information till dig som genomfört rehabilitering med Svenska Re:s
AS/Bechterews-program mellan år 2014–2017 

Hej!

Vi är två studenter på Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet, Amanda Andréasson och Tove Wirén. Vi ska nu skriva vårt examensarbete och undrar om du vill vara med och bidra till att öka kunskapen om individers med ankyloserande spondylit, även kallad Bechterews sjukdom, erfarenheter och upplevelser av den fysioterapeutiska behandlingen i varmt klimat genom att delta i denna studie. Syftet med studien är att undersöka och beskriva upplevelser och erfarenheter av de fysioterapeutiska åtgärderna hos personer som genomfört rehabilitering med Svenska Re mellan år 2014–2017.

Det finns forskning som visar på effekterna av rehabilitering i varmt klimat. I dagsläget finns det begränsad forskning kring hur ni som individer specifikt upplever de fysioterapeutiska åtgärderna.

För dig som tackar ja att delta i studien innebär det en enskild intervju som beräknas ta ca 30–45 minuter. Tid och plats för intervjun sker efter överenskommelse. Det är dock önskvärt om ni bor i närheten av Stockholm, Uppsala, Göteborg eller Kristianstad.

Intervjuerna kommer att spelas in och ni har rätt att när som helst avbryta ert deltagande, utan att ange skäl till detta. Ni har även rätt att censurera alternativt ändra delar av intervjun i samband med den om ni skulle ångra någonting ni sagt. Konfidentialitet kommer att garanteras – dvs. att inga andra kommer att veta att ni är med i studien. Era svar kommer att kunna presenteras som citat. Dessa kan dock inte identifieras till er. Inga personuppgifter kommer att finnas med i uppsatsen, då vi istället ger intervjun en siffra. Studiematerialet tillhör Fysioterapeutprogrammet och institutionen för neurovetenskap vid Uppsala Universitet.

Är ni intresserade av att delta eller om ni har några frågor, tveka inte på att höra av er till någon av oss!

Med vänliga hälsningar,

Amanda Andréasson                                                     Tove Wirén
amanda.andreasson2@gmail.com                               tovewiren@hotmail.com
0762-090814                                                                  0709-348483

 

Handledare:

Lena Zetterberg
Leg fysioterapeut
Med Dr
Lena.zetterberg@neuro.uu.se

Hälsoveckan

Inspirationsdagen, torsdag den 25 januari, bjuder bland annat på intressanta föredrag. Kom och lyssna på ”vår” Claes Söderling klockan 13.15 i Dalheimersalen!
Du kan också besöka oss vid Berigs bokbord i samma rum klockan 13.00 till 17.00.

Hur upplever du att rehabilitering fungerar. Enkät

Hej,
Inför valrörelsen 2018 kommer Reumatikerförbundet arbeta för att fler ska få tillgång till rehabilitering. Det är en viktig fråga för många av våra medlemmar men ofta varierar tillgången beroende på var man bor och vilken diagnos man har. Vi vill därför gärna veta hur du upplever att rehabilitering fungerar för dig idag. Ditt svar kommer att hjälpa oss att påverka politiker och andra beslutsfattare.

Enkäten tar cirka 5 minuter att svara på och era svar är anonyma. Om ni har några frågor om enkäten kan ni kontakta Andreas Mälarstedt, på andreas.malarstedt@reumatikerforbundet.org.

Länk till enkäten: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=522294X114449695X73885

Varmt tack på förhand!