Årsmöte 2019

BERIG:s medlemmar kallas till ordinarie årsmöte tisdagen den 12 mars 2019. Berig bjuder på fika kl.19.10, mötet börjar 19.30. PLATS: Dalheimers hus, Plan U1, SRFs stora sal.

Glöm inte att din medlemsavgift måste vara betald för 2019 för att du ska få delta på mötet! Vi vill att alla ska kunna komma och ber dig därför att avstå från parfym och andra starka dofter. I Stora Salen kommer hörslinga att installeras före vårt årsmöte.

Eftersom Berig bjuder på en räkmacka behöver vi veta om du kommer:
Anmälan senast 7/3 via mail: berig@tele2.se eller telefon: 031-122023.
Årsmöteshandlingar/motioner finns att hämta på kansliet från 26/2.
Medlem kan vid begäran få handlingarna hemsända.

VÄLKOMMEN!

Styrelsen