Årsmötet 2018

Om BERIGs årsmöte den 20 mars 2018 och vår nya styrelse

Lättare förtäring och lite mingel värmde upp oss denna iskalla marsdag innan årsmötet började. Lennart Jideblad valdes till mötesordförande och Bo Ignell till mötessekreterare. Lennart tog oss sedan genom dagordningens alla 19 paragrafer med bravur. Styrelsen fick ansvarsfrihet i enlighet med revisorns rekommendation och för övrigt gick styrelsens förslag igenom på alla punkter. Det betyder bl. a. att medlemsavgiften ligger fast på 200 kr även 2019.

I BERIGs nya styrelse är Kristina Janson ordförande, Karin Norqvist sekreterare och Ahmed Osman Aman kassör. Ordinarie ledamöter är Carina Johansson, Ann Nordqvist och Bertil Magnusson. Styrelsesuppleanter är Göran Avenäs och Anna Rådmark.

Bjarne Fenger Krog avgick från valberedningen och avtackades med en blombukett för sina tio år i BERIGs tjänst. Vi har inte hittat någon ersättare för Bjarne utan nu består valberedningen endast av Kaj Lindblad och Camilla L Hammargren. Det vore bra om valberedningen kunde förstärkas. Har du lite kläm på föreningsliv, koll på medlemmarna och vill göra en insats för föreningen så hör av dig till Camilla på kansliet.

Efter årsmötet inbjöd Tage Kjellen till en Familjedag i Alingsås den 19 maj.

Kristina, d.v.s jag, berättade att en av BERIGS grundare, Sven Arne Nilsson, hade gått bort och hedrats med en minnesgåva från föreningen.

De närvarande informerades om att styrelsen planerar en träff på Rehab-shop på Rosenlundsgatan, där medlemmarna kan uppdatera sig om nya hjälpmedel som kan underlätta vardagen för en Bechtereware. Se nedan.

Och sist men inte minst: i december fyller BERIG 40 år! Det ska firas med vederbörlig pompa. Vi behöver vara många som ror ett sådant fint jubileum i hamn, så vill du hjälpa till får du höra av dig. Håll dig uppdaterad på hemsidan och Facebook där vi kommer att lägga ut tid och plats!

En initierad medlem frågade om vi hade tagit ställning till GDPR i fråga om vårt medlemsregister. Information kommer.

Hjärtligt tack till alla er som deltog i årsmötet och som på olika sätt bidrog till att det blev så trevligt!

Kristina Janson

Rehab-shopen hade ingen möjlighet att ta emot oss under vårens tisdagar eller onsdagar, så det skjuter vi fram till i september.