Berigs Årsmöte 2018

Välkommen på Berigs årsmöte den 20 mars klockan 19.00. Vi bjuder på fika från klockan 18.30. Årsmötet är på kansliet, Seglaregatan 29. Glöm inte att betala medlemsavgiften innan om du vill delta. Anmälan senast den 13 mars på mail berig@tele2.se eller telefon 031-122023

Välkommen!