HSO:s Hjälpfond

Hej!

Under hösten 2020 kommer HSO:s Hjälpfond göra en engångsutbetalning av tillgängliga medel.

Bidrag kan exempelvis sökas till rekreationsresor, läger eller andra hjälpmedel i vardagen.

Endast personer bosatta i Göteborg kan ansöka om medel från fonden.

Maxbelopp att söka är 5000 kr. Sista ansökningsdag är 13 november och eventuell utbetalning av medel sker senast den 11 december.

Ansökningsblanketten för medel från HSO:s Hjälpfond finns bifogad. Läs anvisningarna noga. Ansökan HSO

Vid frågor, kontakta oss på info@funktionsrattgbg.se eller tel. 031-24 03 03.

Med vänliga hälsningar,

Sarah Somehagen
Kanslisamordnare
Tel.: 031- 24 03 03
sarah.somehagen@funktionsrattgbg.se

Funktionsrätt Göteborg
Dalheimers hus
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg
www.funktionsrattgbg.se