Hur upplever du att rehabilitering fungerar. Enkät

Hej,
Inför valrörelsen 2018 kommer Reumatikerförbundet arbeta för att fler ska få tillgång till rehabilitering. Det är en viktig fråga för många av våra medlemmar men ofta varierar tillgången beroende på var man bor och vilken diagnos man har. Vi vill därför gärna veta hur du upplever att rehabilitering fungerar för dig idag. Ditt svar kommer att hjälpa oss att påverka politiker och andra beslutsfattare.

Enkäten tar cirka 5 minuter att svara på och era svar är anonyma. Om ni har några frågor om enkäten kan ni kontakta Andreas Mälarstedt, på andreas.malarstedt@reumatikerforbundet.org.

Länk till enkäten: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=522294X114449695X73885

Varmt tack på förhand!