Information från HSO

Vi byter namn!
HSO Göteborg blir Funktionsrätt Göteborg – funktionshinderföreningar i samverkan.
Brukarstödcentrum blir Funktionsrätt Göteborg – individstöd.
Namnbytet träder i kraft 1 januari 2018.

HSO

Alla som är medlemmar i Berig är också medlemmar i Funktionsrätt Göteborg – funktionshinderföreningar i samverkan (HSO).
Läs mer om den hjälp du kan få här:
Funktionsrätt Göteborg – individstöd