Dina erfarenheter av att lämna klagomål

Dina erfarenheter av att lämna klagomål

2017 registrerade varje stadsdel i Göteborg i snitt 164 synpunkter. Det är mindre än 0,003 synpunkter per invånare!*
Utan göteborgarnas klagomål blir det svårt för organisationer som Funktionsrätt Göteborg och BERIG att bevisa problem och driva på förändring.

Funktionsrätt Göteborgs projekt Tyck till undersöker hur Göteborgs Stad tar hand om synpunkter. Under våren intervjuades politiker och tjänstemän. Nu behövs invånare, brukare och anhörigas egna erfarenheter av hur staden hanterar synpunkter och klagomål.

Klagomål kan gälla allt som staden ansvarar för. ”Att lämna ett klagomål” kan vara alltifrån att i förbifarten berätta vad man tycker för personalen, till att skicka en lång skrivelse till chefen.

Genom att svara på fem frågor kan du dela med dig av dina erfarenheter av att vara missnöjd och lämna klagomål till Göteborgs Stad.
Läs mer på Tyck tills hemsida.

(*Inkluderas fackförvaltningar blir snittet uppskattningsvis 0,05 synpunkter per person.)

Till frågelistan

GDPR

Nu stärks skyddet av dina personuppgifter

Som medlem i Berig är det viktigt att du vet hur vi hanterar dina personuppgifter.

Den 25 maj 2018 börjar vi och resten av EU att följa den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Syftet med GDPR är att stärka din personliga integritet och särskilt din rätt till skydd av dina personuppgifter.

Läs mer här: EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, 2016/679

  • Vad är personuppgifter?

En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig: bilder, adress, telefonnummer med mera. Berig hanterar en del av dina personuppgifter i medlemsregistret SportAdmin. Det innehåller ditt namn, adress, epostadress, telefonnummer och födelsedatum (ej de fyra sista siffrorna i personnumret).

  • Vad används uppgifterna till?

De används uteslutande till medlemsutskick med information om aktiviteter, träning, fakturering av tränings- och medlemsavgifter samt kallelser till möten. När du lämnat dina personuppgifter till Berig har du godkänt att föreningen använder dem enligt nedan.

  • Hur hanterar vi uppgifterna?

Vi är personuppgiftsansvariga och hanterar dina uppgifter enligt GDPR vilket bland annat innebär att vi har ett tydligt syfte enligt ovan och att vi skyddar dina uppgifter så att obehöriga inte kommer åt dem. Om du väljer att utträda ur föreningen tas alla dina uppgifter bort ur vårt register.

Som medlem har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan också begära rättelse eller radering av dina personuppgifter.

Med vänlig hälsning

Kristina Janson
Ordförande Berig

Ny lokal

Nu har vi hittat en mindre lokal som passar oss bättre. Den ligger i Dalheimers hus och vi delar den med FaR (Fysisk aktivitet på recept). Berig kommer att ha den tre dagar i veckan. Vi flyttar den 24 september.

Vårlig trädskådning

När jag kom in på Hagaplan stod tre personer och väntade vid det vackra Raoul Wallenberg-monumentet. En dryg timmes promenad i det underbara försommarvädret tillsammans med dessa trevliga människor kändes som ett perfekt sätt att tillbringa dagen. Lönnarna var nästan helt överblommade, almarnas grenar var fulla av manna (som vi provsmakade) och askarna stod förnämt och väntade på att få bli sist som vanligt med att låta bladen slå ut. Allt var kort sagt härligt! När vi skildes åt var vi överens om att det här kan vi göra om, kanske till hösten? Den som lever får se!
Kristina Janson, trädälskare

Årsmötet 2018

Om BERIGs årsmöte den 20 mars 2018 och vår nya styrelse

Lättare förtäring och lite mingel värmde upp oss denna iskalla marsdag innan årsmötet började. Lennart Jideblad valdes till mötesordförande och Bo Ignell till mötessekreterare. Lennart tog oss sedan genom dagordningens alla 19 paragrafer med bravur. Styrelsen fick ansvarsfrihet i enlighet med revisorns rekommendation och för övrigt gick styrelsens förslag igenom på alla punkter. Det betyder bl. a. att medlemsavgiften ligger fast på 200 kr även 2019.

I BERIGs nya styrelse är Kristina Janson ordförande, Karin Norqvist sekreterare och Ahmed Osman Aman kassör. Ordinarie ledamöter är Carina Johansson, Ann Nordqvist och Bertil Magnusson. Styrelsesuppleanter är Göran Avenäs och Anna Rådmark.

Bjarne Fenger Krog avgick från valberedningen och avtackades med en blombukett för sina tio år i BERIGs tjänst. Vi har inte hittat någon ersättare för Bjarne utan nu består valberedningen endast av Kaj Lindblad och Camilla L Hammargren. Det vore bra om valberedningen kunde förstärkas. Har du lite kläm på föreningsliv, koll på medlemmarna och vill göra en insats för föreningen så hör av dig till Camilla på kansliet.

Efter årsmötet inbjöd Tage Kjellen till en Familjedag i Alingsås den 19 maj.

Kristina, d.v.s jag, berättade att en av BERIGS grundare, Sven Arne Nilsson, hade gått bort och hedrats med en minnesgåva från föreningen.

De närvarande informerades om att styrelsen planerar en träff på Rehab-shop på Rosenlundsgatan, där medlemmarna kan uppdatera sig om nya hjälpmedel som kan underlätta vardagen för en Bechtereware. Se nedan.

Och sist men inte minst: i december fyller BERIG 40 år! Det ska firas med vederbörlig pompa. Vi behöver vara många som ror ett sådant fint jubileum i hamn, så vill du hjälpa till får du höra av dig. Håll dig uppdaterad på hemsidan och Facebook där vi kommer att lägga ut tid och plats!

En initierad medlem frågade om vi hade tagit ställning till GDPR i fråga om vårt medlemsregister. Information kommer.

Hjärtligt tack till alla er som deltog i årsmötet och som på olika sätt bidrog till att det blev så trevligt!

Kristina Janson

Rehab-shopen hade ingen möjlighet att ta emot oss under vårens tisdagar eller onsdagar, så det skjuter vi fram till i september.