Rehabilitering med Svenska Re, Enkät

Information till dig som genomfört rehabilitering med Svenska Re:s
AS/Bechterews-program mellan år 2014–2017 

Hej!

Vi är två studenter på Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet, Amanda Andréasson och Tove Wirén. Vi ska nu skriva vårt examensarbete och undrar om du vill vara med och bidra till att öka kunskapen om individers med ankyloserande spondylit, även kallad Bechterews sjukdom, erfarenheter och upplevelser av den fysioterapeutiska behandlingen i varmt klimat genom att delta i denna studie. Syftet med studien är att undersöka och beskriva upplevelser och erfarenheter av de fysioterapeutiska åtgärderna hos personer som genomfört rehabilitering med Svenska Re mellan år 2014–2017.

Det finns forskning som visar på effekterna av rehabilitering i varmt klimat. I dagsläget finns det begränsad forskning kring hur ni som individer specifikt upplever de fysioterapeutiska åtgärderna.

För dig som tackar ja att delta i studien innebär det en enskild intervju som beräknas ta ca 30–45 minuter. Tid och plats för intervjun sker efter överenskommelse. Det är dock önskvärt om ni bor i närheten av Stockholm, Uppsala, Göteborg eller Kristianstad.

Intervjuerna kommer att spelas in och ni har rätt att när som helst avbryta ert deltagande, utan att ange skäl till detta. Ni har även rätt att censurera alternativt ändra delar av intervjun i samband med den om ni skulle ångra någonting ni sagt. Konfidentialitet kommer att garanteras – dvs. att inga andra kommer att veta att ni är med i studien. Era svar kommer att kunna presenteras som citat. Dessa kan dock inte identifieras till er. Inga personuppgifter kommer att finnas med i uppsatsen, då vi istället ger intervjun en siffra. Studiematerialet tillhör Fysioterapeutprogrammet och institutionen för neurovetenskap vid Uppsala Universitet.

Är ni intresserade av att delta eller om ni har några frågor, tveka inte på att höra av er till någon av oss!

Med vänliga hälsningar,

Amanda Andréasson                                                     Tove Wirén
amanda.andreasson2@gmail.com                               tovewiren@hotmail.com
0762-090814                                                                  0709-348483

 

Handledare:

Lena Zetterberg
Leg fysioterapeut
Med Dr
Lena.zetterberg@neuro.uu.se