Undersökning om läkemedelssäkerhet

Berig har fått en förfrågan om vi vill vara med och besvara några frågor mot ersättning. Bara om vi har lust och tid. Läs nedan:

Projektref: 0725489
Hej,
Vi genomför för tillfället en undersökning om läkemedelssäkerhet bland personer som får medicinsk behandling för reumatism, psoriasisartrit eller ankyloserande spondylit. Undersökningen är webbaserad, dvs. att du får en länk av oss, och beräknas ta ca 15 minuter att besvara.

Som tack för din medverkan utgår en ersättning på 150 SEK, i form av ett presentkort till www.gogift.se (tidigare www.presentkorttorget.se),

Det är viktigt att din identitet och dina svar förblir anonyma och därför bör du inte delge någon personlig information (såsom namn/e-post/adress) via någon länk eller liknande i enkäten. Om du är intresserad av att delta eller har några frågor, är du välkommen att kontakta mig på 031 – 355 9011 eller på veronica@qqfs.com.
Vid enstaka tillfällen kan vi behöva kontakta dig för att förtydliga dina svar eller för att ställa uppföljningsfrågor.
Tack för din tid.

Med vänlig hälsning,
Veronica Larsson
Project Assistant

QQFS (Qualitative & Quantitative Fieldwork Services)
J A Wettergrens gata 5, Gothenburg, 421 30 Västra Frölunda, Sweden
Direct Phone: +46 31 355 9011|Switchboard: +46 31 355 9000|Fax: +46 31 355 9050
Website : www.qqfs.com | Email: veronica@qqfs.com

 QQFS följer strängeligen ESOMARs och EphMRAs uppföranderegler såväl som alla gällande dataskyddslagar. Vänligen besök vår webbsida www.qqfs.com för ytterligare information om vår sekretesspolicy och hur vi går till väga när vi samlar in och sparar information.