Hälsovecka på Dalheimers Hus

Det är en Hälsovecka på Dalheimers Hus den 20-26 januari. Berig har ett bord där vi kommer att stå måndagen den 20 januari mellan 14.00 till ca: 20.00. Vi kommer att informera om föreningen och om Bechterew/AS. Läs mer om vad som pågår under veckan här